Brukervilkår

1

Utnyttelse av Vaar Portal og dets innhold til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare databaser eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Vaar Tjenester avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare databaser eller opplæringsvirksomhet.

2

Videresalg av innholdet i Vaar Portal er ikke tillatt.

3

Vaar Tjenester er ikke ansvarlig for feil i tekstene. Feil som brukeren blir oppmerksom på bes meddelt Vaar Tjenester (post@vaar.law). Vaar Tjenester er ikke ansvarlig for følger av driftsstans, eventuelle innskrenkninger i nettstedets tilgjengelighet eller andre systemfeil.

4

Vaar Tjenester tillater ikke indeksering, massenedlasting eller nedlasting ved hjelp av automatiske metoder fra sitt nettsted.EXAMPLE STRING