Image of the employee

Niklas Eriksson

Chief Administrative and Financial Officer

icon_email niklas@vaar.law

icon_phone +47 928 80 024

Om Niklas

Niklas Eriksson er Chief Financial Officer hos Vaar har det overordnede økonomi- og administrasjonsansvaret. Han har en praktisk tilnærming til sitt fagområde og legger stor vekt på å finne sammenhengene mellom tallene og driften. Niklas har derfor en nær tilknytning til den daglige driften i Vaar, og firmaets ansatte.

Kompetanseområder

  • Administrasjon
  • Økonomi
EXAMPLE STRING