Image of the employee

Synne Bonkowski

Kontormedarbeider

Om Synne

Synne er kontormedarbeider i Vaar og utfører diverse administrative oppgaver som å foreta bestillinger, ta imot leveranser og klargjøre møterom.

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING