Marianne H. Dragsten uttaler seg på bygg.no

Marianne H. Dragsten, partner og advokat hos Vaar har uttalt seg på bygg.no. Saken omhandler en kommune som har angitt som kvalifikasjonskrav at tilbydere som har en pågående tvist med kommunen, vil kunne bli avvist. Marianne mener dette er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser.

Du kan lese Mariannes uttalelse her: https://www.bygg.no/article/1450845

21. november 2020

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING