«Russen kan bli dratt inn i lovbrudd» – Marianne H. Dragsten om omstridte russekontrakter

VG har skrevet om de omstridte kontraktene som inngås mellom russ og firmaer som leier ut buss, lyd- og lysutstyr. Artikkelen tar særlig for seg russegrupper som blir forsøkt overtalt til å kjøpe leiebussen av de store utleiefirmaene, for å deretter signere på at de vil selge bussen tilbake igjen etter russetiden.

Marianne H. Dragsten, partner i Vaar, har uttalt seg i saken, og sier blant annet at «dette tilfellet illustrerer godt hvor skjevt styrkeforholdet mellom partene er».

Du kan lese hele saken her.

27. mai 2022

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING