Om oss

Vaar er et advokatfirma som er spesialisert innenfor anskaffelser, teknologi, personvern og tilgrensende områder, blant annet arbeidsrett. Vi yter juridisk rådgivning og bistår direkte i sammenheng med kundens virksomhetsområder, strategi og mål.

Våre advokater er ledende innen våre tjenesteområder, er engasjerte og interesserte i fag, har høy faglig integritet, er nysgjerrige og opptatt av innovasjon, samt sektorene og bransjene vi representerer. Vi brenner for jobben vår, noe du som kunde skal merke. Vi gir en kundeopplevelse som er nær, responsiv og smidig. Vi er et advokatfirma som tenker langsiktig i vår rådgivning. Et godt råd i dag er ikke nødvendigvis et godt råd i morgen – rådgivingen må tilpasses de kontinuerlige endringene i landskapet

Våre vurderinger knyttes opp mot kundens til enhver tid gjeldende strategi og mål. Dette krever også kunnskap og forståelse om motparters strategi og målsetning. En avtalerelasjon mellom to parter fungerer best dersom avtalen er balansert. Dette er forhold vi tenker på og hensyntar i rådgivningen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Samfunnsansvar

Det er viktig for oss å drive vår virksomhet på en måte som er mest mulig bærekraftig, og at vi tar et aktivt ansvar for dette i det samfunnet vi er en del av. Som et advokatfirma opererer vi med en høy etisk standard. Vi synes derfor det er viktig å benytte muligheten vi har til å påvirke samfunnet gjennom å dele vår faglige kunnskap og vi støtter derfor flere gode organisasjoner.

Stiftelsen Sykehusbarn

Stiftelsen Sykehusbarn er en ideell organisasjon som jobber for at alle barn på sykehus skal ha gode opplevelser fylt med magiske øyeblikk, glede, smil og latter under behandlingsperioden. Vaar Advokat tilbyr Stiftelsen Sykehusbarn finansiell støtte samt tjenester til rabatterte priser. Vaar Advokat har vært representert i styret siden 2015, og bistår organisasjonen løpende etter stiftelsens forskjellige juridiske behov.

Sightsavers

Sightsavers er en internasjonal veldedighetsorganisasjon som arbeider for å fremme helse og utdannelse av personer med funksjonshemming i noen av verdens fattigste land, og kjemper for handikappedes rettigheter, slik at alle har en sjanse til å få en utdanning og førsørge seg selv. Vaar Advokat har bistått med å opprette organisasjonen i Norge og er representert i styret. Vaar Advokat bistår organisasjonen løpende etter organisasjonens forskjellige juridiske behov, og har hatt utstrakt samarbeid med hovedorganisasjonen i Storbritannia. Vaar Advokat tilbyr Sightsavers finansiell støtte samt tjenester til rabatterte priser.

UN Global Compact

Vaar Advokat er tilknyttet UN Global Compact, som er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Dette innebærer at vi forplikter oss til å følge og implementere UN Global Compacts ti prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon i vår virksomhet. Gjennom vår deltakelse i UN Global Compact kommer vi til å jobbe for å gjøre UN Global Compacts prinsipper til en integrert del av firmaet vårt i årene fremover. Klikk på linken nedenfor for å lese vår rapport.

Jobb hos oss

Vi ser til enhver tid etter dyktige personer som har høy kompetanse innenfor kjerneområdene våre; anskaffelser, teknologi og personvern. Hvis du er interessert i å jobbe hos oss tar vi gjerne imot din søknad og CV. Send da en e-post til emma@vaar.law.

Studentordning

Et traineeopphold hos Vaar er en ypperlig mulighet til å lære å kjenne bransjen og utvikle kompetanse, få praktisk erfaring og en unik innsikt i hvordan arbeidshverdagen til en forretningsadvokat ser ut. Traineer hos oss får jobbe med spennende oppgaver innenfor våre kjerneområder.

Et alminnelig traineeopphold varer i 6 uker. Vi ser for oss at traineer har fullført tredje året på jusstudiet. Send søknad og CV til emma@vaar.law.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller trenger bistand innenfor et av våre rettsområder kan du fylle ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg:

Ta kontakt

Stortingsgata 12 , 0161 Oslo Norge

+47 922 31 690


post@vaar.lawEXAMPLE STRING