Våre fagfelt overlapper hverandre ofte, og har stor overføringsverdi.

Med god kjennskap til både offentlig og privat sektor ser vi mulighetene og utfordringene våre kunder står ovenfor, og vi søker løsninger som treffer juridisk, praktisk og kommersielt. Vi leverer tjenester til alle bransjer innen våre forretningsområder.

For å kunne levere tjenestene våre kunder trenger, har vi også kompetanse på tilgrensende områder. Vi bistår derfor jevnlig våre kunder blant annet innen  kontraktsrett, revisjon/granskning, arbeidsrett, immaterialrett, selskapsrett,transaksjoner, forvaltningsrett, erstatningsrett og tvistehåndtering.

Vaar er et spesialistfirma og samarbeider ofte med eksperter innen andre fagområder. I tillegg kan vi trekke på et omfattende nettverk for å tilpasse et team som passer våre kunders behov for juridisk, teknisk og økonomisk kompetanse.

I Vaar deler vi gjerne av kompetansen vi har opparbeidet. Vi holder foredrag og interne kurs på alle nivåer, både internt og gjennom samarbeidspartnere.

Kontaktpersoner

Partner Thor Beke

thor@vaar.law

Partner Marianne H. Dragsten

marianne@vaar.law

Se flere artikler
EXAMPLE STRING