Våre fagfelt overlapper hverandre ofte, og har stor overføringsverdi.

Vaar bistår både offentlige og private aktører. Vaar kjenner begge sektorene godt, noe som er sentralt for å kunne forstå de muligheter og utfordringer du som kunde står ovenfor. Digitalisering og moderne teknologi er nødvendig for enhver virksomhet for å kunne være konkurransedyktig. Offentlige og private virksomheter må levere gode og tidsriktige tjenester i henhold til kundenes krav og forventninger. Vaar leverer tjenester til alle bransjer innen våre forretningsområder anskaffelser, teknologi og personvern.

Vi jobber i team og samarbeider tett med ressursene i din virksomhet.

Kontaktpersoner

Thor Beke Marianne H. Dragsten
Se flere artikler
EXAMPLE STRING