Vi påtar oss ansvaret for gjennomføringen av hele eller deler av anskaffelsesprosessen

Vaar bistår både oppdragsgivere og leverandører innenfor alle typer offentlige anskaffelser. Dette gir oss helhetlig oversikt over hvilke problemstillinger som kan oppstå i en anskaffelsesprosess.

Våre advokater påtar seg ansvaret for gjennomføringen av hele eller deler av anskaffelsesprosessen. Eksempler på anskaffelser vi har gjennomført på vegne av det offentlige er store IT-anskaffelser, forsvarsanskaffelser, anskaffelser av møbler, lekeplassutstyr, helse- og laboratorietjenester, ulike konsulenttjenester, biler, bygge- og anleggsanskaffelser mv. Vaar har spisskompetanse på IT-anskaffelser, slik som ERP-systemer, velferdsteknologi og skytjenester for øvrig.

Vi tilbyr også mer tradisjonelle advokattjenester som løpende rådgivning, utredninger og klagebehandling. Selv om vi alltid søker å oppnå de mest effektive og praktiske løsningene for våre kunder, bistår Vaar også med tvisteløsning, både for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Våre advokater tar slike oppdrag på kort varsel.

Vi holder mange kurs i regi av bl.a. Nohrcon og Kommunenes Sentralforbund. Vi tilbyr foredrag og interne kurs innen anskaffelsesrettslige emner på alle nivåer, i tillegg til at vi i Portalen kan tilby komplett kommentarutgave av LOFA med forskrift.


Vaar Tjenester AS

Vi tilbyr bistand til innkjøpsprosesser gjennom et eget rådgivningsselskap: Vaar Tjenester AS. Vaar Tjenester bistår offentlige og private virksomheter på strategisk og operativt nivå innenfor hele anskaffelsesområdet og i alle faser av innkjøpsprosessen.

Vi består typisk med planlegging av anskaffelsesprosesser slik at disse blir effektive og hensiktsmessige. I tillegg yter vi rådgivning til etablering av systemer for kostnadsreduksjon, verdioptimalisering, risikostyring samt internkontroll og utarbeidelse av maler.

Vaar Tjenester komplementerer spesialistkompetansen i Vaar Advokat. Sammen ivaretar vi kundene våre på den aller beste måten, uavhengig av hvilke behov som oppstår innenfor fagfeltet. Vaar Tjenester vil utvikle et innovativt og tverrfaglig team bestående av økonomer, ingeniører og jurister.

Kontaktpersoner

Marianne H. Dragsten Espen Bakjord
Se flere artikler
EXAMPLE STRING