Vi har spisskompetanse innenfor personvern

Vaar har spisskompetanse innenfor personvern og GDPR. Våre advokater bistår med å sikre at personopplysninger håndteres i tråd med regelverket for personvern.

Alle virksomheter har personvernrettslige forpliktelser, både offentlig og private. Vaars advokater hjelper virksomheter med å håndtere forpliktelser i samsvar med regelverket for personvern. Vi i Vaar påtar oss både små og store oppdrag. Bistanden omfatter kartlegging, risikovurdering, utarbeidelser av nødvendige avtaler og internkontrollsystem.

Vi jobber gjerne i team og samarbeider med ressursene i din virksomhet for å sikre at dere overholder forpliktelsene deres innenfor personver. Vi har god IT-teknisk forståelse, hvilket setter oss i stand til å forstå kundens behov. Vaar gjennomfører helhetlige GDPR-prosjekter for kunder. Vi tilbyr personvernombud som en tjeneste.

Vi kan hjelpe din virksomhet med føring av protokoll over behandlingsaktiviteter samt vurdering av om virksomheten har tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til aktuelle behandlingsaktiviteter. Vi gjennomfører personvernkonsekvensanalyser og kan bistå med oppfølging og råd før og etter en slik prosess.

Kontaktpersoner

Thor Beke Espen Bakjord
Se flere artikler
EXAMPLE STRING